Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Varslingssaker

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist oppdatert 28.04.2023

Varslingssaker

Det er ingen formelle krav til hvordan man sender et varsel.

Sandnes kommune anbefaler likevel at en varsler elektronisk via varslingsknapp i Compilo (elektronisk varslingssystem). Varselet går da direkte til HR-sjef for videre oppfølging.

Man kan også varsle utenom Compilo direkte til en representant for arbeidsgiver (leder), via et verneombud, tillitsvalgt, advokat eller andre kanaler. Se egen forklaring under dersom varsel mottas utenom Compilo.

Flyt for innkomne varslinger

Formål:

Formålet med denne rutinen er å få en forsvarlig dokumentasjon av prosessen i varslingssaken og lette gjenfinning i nåtid og for ettertiden. Rutinen skal speile og forenkle intern saksbehandlingsprosess og støtte opp om allmennhetens innsynsrett i offentlig forvaltning, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Generelt om mottak – registrering av varslingssaker/klager/henvendelser

Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold og rutine for behandling av varsel

HR-sjef i samråd med Hovedverneombud (HVO), vurderer innholdet i varselet, om dette er å anse som et varsel eller om det skal følges opp på annen måte.

Dersom dette anses som et varsel, sendes saken til varslingsgruppen. Varslingsgruppen avgjør hvem som eier saken. Leder i linja skal fortrinnsvis behandle varselet. Varslingsgruppen kan i særskilte tilfeller behandle saken selv.

I påvente av avklaring på om dette er et varsel, registreres dokumentet inn i egen sak

«Varslingssak  – Henvendelser som skal vurderes - årstall».

Dersom henvendelsen etter vurdering ikke anses som et varsel, registreres svarbrevet ut i saken. Dersom henvendelsen anses som et varsel, opprettes egen varslingssak.

 

Registrering av sak:

Tittel:                          Varslingsgruppe – Henvendelser som skal vurderes – årstall

Tilgangskode:             UO -Unntatt offentlighet

Paragraf:                     Off.l 23.1

Tilgangsgruppe:          Varslingsgruppen – skjermet dokumentasjon

Ansvarlig:                    HR-sjef

Arkivdel:                     Sentralt saksarkiv

Fellesklasse:                440 – Arbeidsmiljø, hms-felles

 

Registering av dokument:

Dok. kategori:             Internt notat uten oppfølging

Dersom varselet kommer inn til kommunen i form av brev/epost – registreres det som et innkommende dokument. Via Compilo – internt notat uten oppfølging.

Tittel:                          Til vurdering – varsel – hva saken gjelder

Offentlig tittel:            Varsel til vurdering

Tilgangskode:              UO - Unntatt offentlighet

Paragraf:                    Off.l § 23.1

Tilgangsgruppe:          Varslingsgruppen – skjermet dokumentasjon

Ansvarlig:                    HR-sjef

 

Varslinger både fra og utenom Compilo registreres inn i denne saken for vurdering.

Send beskjed til HR-sjef at dokumentet er lagt inn.

 

Dersom det vurderes at det ikke er et varsel, men skal følges opp på andre måter, legges tilbakemeldingen til melder i saken.

Dok.kategori:              Internt notat uten oppfølging

Tittel:                          Til vurdering – varsel – hva saken gjelder – ikke varsel

Tilgangskode:              UO – Unntatt offentlighet

Paragraf:                     Off.l.§23.1

Tilgangsgruppe:          Varslingsgruppen – skjermet dokumentasjon

Dersom det vurderes at dette er et varsel, lages varslingssak.

 

Varslingssak:

 

Registrering av sak:

Tittel:                          Varslingssak – hendelse/hva/hvem saken gjelder – enhetsnavn

Offentlig tittel:            Varslingssak

Tilgangskode:             UO- Unntatt offentlighet

Paragraf:                    Off.l § 23.1

Tilgangsgruppe:          Varslingsgruppen – skjermet dokumentasjon

Ansvarlig:                    Nærmeste overordnede

                                    For varslingsgruppen – HR-leder

Arkivdel:                       Sentralt saksarkiv

Felleskl:                         440 – Arbeidsmiljø, HMS – Felles

Registrering av dokument

Varsling

Dok.kategori:                Dokument inn/Epost inn

Tittel:                              Varsling – hendelse/hva/hvem saken gjelder – Virksomheten

Offentlig tittel:              Varsling

Tilgangskode:                UO – Unntatt offentlighet

Paragraf:                         Off.l § 23.1

 

Tilgangsgruppe: Varslingsgruppen – skjermet dokumentasjon

Ansvarlig: Nærmeste overordnede for den/det varselet gjelder.

For varslingsgruppe: Sekretær i varslingsgruppen

Dokumentene i saken frem til og med et eventuelt vedtak om sanksjoner, skal ligge i varslingssaken.
Dokumentene fra og med vedtaket (dette innebærer at vedtaket ligger dobbelt) skal arkiveres i
personalmappen til personen det blir varslet på.