Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Sandnes kommune

 

 

Havn og fjord

 

Gauk

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SANDNES KOMMUNE

Arkivplanen er godkjent av rådmannen ved organisasjonsdirektør 01.04.2019.

FORMÅL

Formålet med arkiv

Kommunale arkiver er sentrale for innbyggernes rettsikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.

 

Formålet med arkivplanen til Sandnes kommune

Arkivplanen er et kvalitetssystem for arkiv og inngår i kommunens internkontroll.

Arkivplanen viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen viser også hvilke instrukser, regler, planer m.m. som gjelder for arkivarbeidet. 

  

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det Rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1). Arkivsjefen har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkiv.

  

   

 

Statue

 

Kulturhuset ved havna

 

Foto: Sigve Espeland (IKA)