Sandnes kommune

Havn og fjord

Gauk

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SANDNES KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Sandnes kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Sandnes kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplanen skal bidra til at Sandnes kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Som administrasjonssjef i Sandnes kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Rådmann

   

Statue

Kulturhuset ved havna

Foto: Sigve Espeland (IKA)